Dybbuk

Starring:
Aurimas Žvinys, Anicetas Gendvilas, Agnė Kiškytė, Inga Jarkova, Sigitas Jakubauskas, Rolandas Dovydaitis, Vladas Baranauskas, Lina Bocytė, Eduardas Saulius Pauliukonis, Juozas Bindokas, Nomeda Bėčiūtė, Antanas Venckus, Aurimas Pintulis, Dominyka Stankutė (teatro bendradarbė)

Director: Raimundas Banionis
Scenographer: Sergėjus Bocullo
Costume designer: Daiva Petrulytė
Choreographer: Vesta Grabštaitė
Composer: Faustas Latėnas


Video